Rejuveniment Facial i Corporal Neo-Age

·Nou sistema d'eliminació de taques facials i corporals.

·20€ la primera sessió i 40€ les sessions posteriors.