Tractament ENCO THERMOJET MORFOLÒGIC

·Tractament corporal de reducció de greix amb calor i ultrasons.

·Durada del tractament 1h 20'

·Preu sessió: 30€

·Abonaments 9 sessions + 1 de regal